Produkter

UDDATA+

Den nye helstøbte løsning til lærere, elever og administrative medarbejdere på ungdomsuddannelserne hedder UDDATA+.

Mulighederne i systemet er:

  • Fraværsregistrering og statistikker
  • Skema- og karaktervisning til lærere
  • Skema- og karaktervisning til elever/studerende
  • Udskrivning af eksamensbeviser
  • Direkte udskrivning af studiekort
  • Integration til bibliotekssystemer og fotoautomater
  • Ledelsesrapportering og data til controllere

De fleste erhvervsskoler i Danmark anvender allerede UDDATA+ i mange sammenhænge. Integrering af nye faciliteter efterhånden som de udvikles kræver hverken anskaffelse af software eller installation på de skoler, som allerede har abonnement. UDDATAs supportmedarbejdere sidder naturligvis altid klar, hvis der måtte opstå problemer.

Som bruger vil du opleve UDDATA+ som en ensartet, moderne og sammenhængende løsning, der matcher den aktuelle lovgivning og understøtter de behov du har, uanset om du er i en elev/lærer eller ledelse/administrativ situation.

Abonnementsløsningen sikrer løbende opdatering og fuldtidssupport på alle produkter.

Udviklingsarbejdet afspejler kundebehov samt de løbende ændringer i uddannelsesreformer, bekendtgørelser og vejledninger.

Læs folderen Om UDDATA  eller hop til vores side Om UDDATA+

I øjeblikket ser produktporteføljen således ud:

Produktområde: Studiesystem og arbejdstid

Arbejdstid

Arbejdstid er en webbaseret applikation til arbejdstidsregistrering, som er udviklet ud fra de nyeste arbejdstidsregler. Systemet gør det hurtigt og nemt at registrere hvad man forbruger af tid på forskellige opgaver, og de mange muligheder for statistik gør det enkelt efterfølgende at følge op på tidsforbruget. Læs mere eller få en kort gennemgang i folderen Om Arbejdstid

FLEX

FLEX er et skemalægnings- og planlægningsprogram, der er fuldt integreret med skolens centrale system EASY-A. Stamoplysninger om medarbejdere, lokaler, hold og elever læses fra EASY-A, bearbejdes i FLEX, hvorefter det færdige skema gemmes i EASY-A. Skemaforslag kan genereres automatisk og derefter viderebearbejdes. Der er mulighed for at lave overordnet planlægning og fagfordeling. Det færdige skema kan overføres til Exchange for visning i Outlooks kalender og kan derudover ses i UDDATA+ og andre systemer som bruger EASY-A som datagrundlag. Læs mere

BrugerWEB

BrugerWEB er en intranet-løsning til brug på erhvervsskoler. Systemet består af en række programmer, som tilsammen har 2 hovedformål:

  • At give elever og lærere individuel adgang til relevante data, uanset hvilket netværk (administrativt/pædagogisk/eksternt) brugeren er på.
  • At administrere brugeroprettelse, fildeling, post samt overvågning af det pædagogiske net.

Vi er i gang med en proces, hvor funktionalitet fra BrugerWEB flyttes til UDDATA+.

Produktområde: Z-udskrifter, Data på tværs, KPI og Skolehjemsportal

Z-Udskrifter

Udskrifter med data fra det studieadministrative system. Eksempler:

Timeforbrugsregnskaber, plastikkort (studiekort, kompetencekort mv.), holdlister. Læs mere eller se folderen Om Z-udskrifter

Data på tværs

Dataudtræk fra det studieadministrative system til viderebehandling i regneark.

Dataudtrækkene kan f.eks. bruges til opfølgning på frafald, optagelse, årselevindberetninger samt i øvrigt på alle tilgængelige data. Målgruppen omfatter ledelse, administrative medarbejdere og ikke mindst controllere. Der udvikles løbende nye udtræk efter kundernes ønsker.

UDDATA udbyder kurser i viderebehandling af data.

Data til eksterne systemer som fotoautomater, bibliotekssystemer, evalueringssystemer og lignende leveres i standardformat eller skolespecifikt format.

KPI’er giver ledelsesoverblik

Vort nyeste produkt har til formål at sikre skolernes ledelse overblik over skolens aktiviteter og performance. Dette sker ved at præsentere de væsentligste nøgletal – key performance indicators (KPI’er) – på en overskuelig måde. Ledelsen kan individuelt udvælge de KPI´er, som er relevante for den pågældende institution. Fra overblikssiden er det muligt at dykke ned i de specifikke, underliggende data for hver enkelt KPI. Læs mere eller få en kort gennemgang i folderen Om KPI’er

Skolehjemsportal:

UDDATAs Skolehjemsportal er udviklet for at give et grafisk overblik over registreringer i EASY-As skolehjemsmodul. Skolehjemsportalen giver nem tilgang til nuværende og fremtidige bookinger og dermed ”huller” i belægningen, som så nemmere kan udnyttes. Rengøringsoversigter kan vises direkte på rengøringspersonalets tablets eller smartphones. Opgørelse over beboerantal til de enkelte måltider kan vises på informationsskærm i køkkenet. Læs mere eller få en kort gennemgang i folderen Om Skolehjem

Produktområde: Beviser, vandmærkepapir og kurser

Bevismodulet

UDDATA opretter og vedligeholder eksamensskabeloner til officielle beviser inden for alle erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser samt akademiuddannelser. Beviserne oprettes på grundlag af Undervisningsministeriets bekendtgørelser, og håndterer bl.a. eventuelle beståelseskriterier på fag og uddannelser.

UDDATA yder hurtig og effektiv support til de administrative medarbejdere, der på skolerne arbejder med udskrivning af beviser.

I det nye bevissimuleringsmodul til de erhvervsgymnasiale uddannelser, kan både elever og skole hurtigt få et overblik over karaktergennemsnittet, i forbindelse med de afsluttende eksaminer. Eleverne kan bl.a. benytte bevissimuleringen via mobiltelefonen, hvor de kan indsætte forventede eksamenskarakterer på endnu ikke afsluttede fag. Den nye bevissimulering håndterer hurtigt den komplicerede vægtede gennemsnitsberegning, og er ikke blot populær blandt eleverne, men er også et meget nyttigt værktøj på skolerne.

Vandmærkepapir:

Da UDDATA har udviklet Bevismodulet, har det også været en naturlig del at stå for fremstilling og videresalg af papir til eksamensbeviser. Vi har fået fremstillet eksamensbevispapir, som er præget med 2 forskellige vandmærker hhv. Undervisningsministeriets logo og rigsvåbnet. Det er kun statslige uddannelser, der må gøre brug af papiret med rigsvåbnet. Papiret med Undervisningsministeriets logo må derimod bruges af alle skoler. Papiret er af god kvalitet (115 g/m²) og kan håndteres af alle printertyper.

Andre opgaver, der varetages af UDDATA

Udvikling af programmer til udskrivning af uddannelsesbeviser m.v. for faglige udvalg og uddannelsesnævn er en af mange løbende opgaver.

Kursuscenter

Kursuscentrets udvikling og afholdelse af EASY-kurser for administrative medarbejdere, samt kurser i UDDATA+-produkter er en stor aktivitet, som mange kunder er glade for. Kurserne foregår oftest i vores eget kursuscenter på UDDATAs hjemadresse, men kan i særlige tilfælde også foregå hos kunden.