FLEX

FLEX er et skema- og planlægningsprogram, der er fuldt integreret med skolens centrale system EASY-A. Stamoplysninger om medarbejdere, lokaler, hold og antal elever læses fra EASY-A, bearbejdes i FLEX, hvorefter det færdige skema gemmes i EASY-A. Skemaforslag kan genereres automatisk og derefter viderebearbejdes. Der er mulighed for at lave overordnet planlægning og fagfordeling. Det færdige skema kan overføres til Exchange for visning i Outlook kalender og kan derudover ses i UDDATA+ og andre systemer, som benytter EASY-A som datagrundlag.

Vejledninger til FLEX er tilgængelig online.