Arbejdstid

Både ledere og medarbejdere på erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner har brug for et enkelt værktøj til registrering af arbejdstid. UDDATAs tidsregistrering er udviklet på baggrund af de aktuelle arbejdstidsregler og tilgodeser behovene på en uddannelsesinstitution.

Arbejdstid er en webbaseret applikation til arbejdstidsregistrering, som er udviklet ud fra de nyeste arbejdstidsregler. Systemet gør det hurtigt og nemt at registrere, hvad man forbruger af tid på forskellige opgaver. De mange muligheder for statistik gør det enkelt efterfølgende at følge op på tidsforbruget.

Om Arbejdstid